Về chúng tôi  

BNI CSJ CHAPTER

​CSJ (Cap Saint Jacques) Chapter là một trong những Chapter đời đầu của BNI tại Việt Nam, thành lập từ năm 2013 cho đến nay và hoạt động tại thành phố Vũng Tàu. Chapter gồm hơn 49+ thành viên đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: Chuyển đổi số 4.0, tài chính, xây dựng, bất động sản, giáo dục, thương mại, du lịch, thiết kế, in ấn, sản xuất, chăm sóc sức khoẻ....

Trong 12 tháng vừa qua chúng tôi đã trao nhau 22.459.643.620 VND và tiếp tực không ngừng tăng trưởng. Chapter của chúng tôi là nhóm các chủ doanh nghiệp tích cực, cam kết và luôn biết cách trao cơ hội kinh doanh cho nhau ​​​

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.