Thành viên  

3 Bước đơn giản để trở thành Thành viên BNI

1. Hoàn tất đăng ký 


2. Ban thanh viên xét duyệt

3. Kết nạp thành viên


16.335.000 VNĐ 

Đối với thành viên khi đăng ký gia nhập trong 1 năm

27.765.320 VNĐ

Đối với thành viên khi đăng ký gia nhập trong 2 năm - Tiết kiệm 15%

14.135.000 VNĐ

Đối với thành viên khi tái gia nhập trong 1 năm

25.565.320 VNĐ

Đối với thành viên khi tái gia nhập trong 2 năm - Tiết kiệm 10%

Trễ hẹn tái gia nhập

Thành viên vượt quá thời hạn tái gia nhập sẽ đóng phạt thêm 550.000 VNĐ

Chỉ tham gia tối đa một Chapter

Một thành viên chỉ có thể gia nhập một Chapter BNI®. Thành viên không thể tham gia bất kỳ tổ chức, hiệp hội có chức năng tương tự BNI về phương diện trao đổi cơ hội kinh doanh (Referrals) & Networking.

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC 


Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.