Đào Tạo Kỹ Năng Networking

25 tháng 6, 2023 bởi
360 CORP, Nguyễn Đức Dương

BNI (Business Network International) là một tổ chức chuyên về networking và phát triển kinh doanh. BNI cung cấp một nền tảng cho các chuyên gia, doanh nhân và chủ doanh nghiệp để xây dựng mạng lưới kinh doanh và tăng cường khả năng networking của họ.

Để đào tạo kỹ năng networking trong ngữ cảnh của BNI, có một số phương pháp và khóa học có thể hữu ích. Dưới đây là một số gợi ý:

1. Tham gia BNI: Gia nhập BNI và tham dự các cuộc họp hàng tuần để học hỏi từ thành viên khác và thực hành kỹ năng networking. BNI cung cấp một môi trường hỗ trợ để xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh.

2. Đào tạo từ BNI: BNI cung cấp các khóa đào tạo và chương trình hướng dẫn về networking. Các khóa học này có thể tập trung vào các kỹ năng cơ bản như xây dựng mối quan hệ, giao tiếp hiệu quả, tạo niềm tin và xây dựng mạng lưới kinh doanh.

3. Đọc sách và tài liệu: Có rất nhiều sách và tài liệu về networking và phát triển kỹ năng kinh doanh. Đọc những cuốn sách của các chuyên gia về networking và áp dụng những kiến thức đó vào thực tế.

4. Tham gia các sự kiện networking khác: Ngoài BNI, có nhiều sự kiện networking khác như hội thảo, hội nghị, buổi gặp gỡ kinh doanh, và các cộng đồng trực tuyến liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Tham gia các sự kiện này giúp bạn mở rộng mạng lưới và rèn kỹ năng networking.

5. Tự học và thực hành: Networking là một kỹ năng thực tế, nên việc thực hành và tự học rất quan trọng. Hãy tìm hiểu về các phương pháp và chiến lược networking khác nhau, và áp dụng chúng trong các tình huống thực tế.

Nhớ rằng networking là một quá trình liên tục và đòi hỏi thời gian và nỗ lực để phát triển. Bằng cách học hỏi và thực hành, bạn có thể nâng cao kỹ năng networking của mình trong ngữ cảnh của BNI.