Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ Hỗ Trợ Chapter

18 tháng 6, 2023 bởi
360 CORP, Nguyễn Đức Dương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5, năm 2023

BNI Thông Báo Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ Cap Saint Jacques (CSJ) Chapter

BNI, tổ chức mạng lưới kinh doanh quốc tế, hôm nay tự hào thông báo về quyết định bổ nhiệm một đại sứ chapter mới cho cộng đồng kinh doanh của chúng tôi. Quyết định này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới kinh doanh và tạo ra cơ hội tương tác, phát triển kinh doanh và giao dịch trong chapter.

Sau một quá trình đánh giá kỹ lưỡng và xem xét các ứng viên xuất sắc, BNI xin công bố chị Vũ Thị Xuyến đã được bổ nhiệm làm đại sứ chapter mới của chúng tôi. Chị Vũ Thị Xuyến sẽ chịu trách nhiệm đại diện cho CSJ chapter và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh doanh và xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng kinh doanh.Với nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc trong lĩnh vực Networking và giao tiếp, Chị Vũ Thị Xuyến đã chứng tỏ khả năng xây dựng mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ và tạo ra cơ hội kinh doanh cho thành viên trong chapter. Đặc biệt, Chị Vũ Thị Xuyến đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tăng trưởng và đạt được thành công trong các ngành nghề khác nhau.

Qua việc bổ nhiệm Chị Vũ Thị Xuyến, BNI tin tưởng rằng chapter của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành một nguồn lực vững mạnh cho các chủ doanh nghiệp và nhà bán hàng. Chị Vũ Thị Xuyến sẽ là một nguồn cảm hứng và một người lãnh đạo xuất sắc, thúc đẩy sự phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh trong chapter.

Chúng tôi xin chúc mừng Chị Vũ Thị Xuyến và hy vọng rằng chị sẽ mang đến những giá trị đáng kinh ngạc và thành công lớn cho cộng đồng kinh doanh của chúng ta. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các ứng viên đã tham gia và gửi đến chúng tôi những đề xuất xuất sắc.

Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một chapter vững mạnh, đầy tham vọng và sẵn lòng hỗ trợ nhau để đạt được thành công kinh doanh.

Trân trọng,

LÊ TRƯỜNG SƠN