Giao Lưu Mở
Địa điểm: VIP Room - 06:45, 08/03/2023 - 07:15, 08/03/2023 (Asia/Ho_Chi_Minh) (30 phút)

BNI Open Networking được diễn ra trước hoặc sau cuộc họp chính của BNI và có thể kéo dài khoảng 15 đến 30 phút. Đây là thời gian mà các thành viên và khách mời có thể gặp gỡ và trao đổi thông tin với nhau một cách tự do và không bị ràng buộc bởi các quy định và nghi thức của cuộc họp chính.

Trong BNI Open Networking, các thành viên và khách mời có thể trao đổi danh thiếp, giới thiệu về mình và doanh nghiệp của mình, thảo luận về các dự án, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và tăng cường mối quan hệ trong một môi trường thoải mái và thân thiện. 

Kết quả của BNI Open Networking thường là tăng cường mối quan hệ kinh doanh, tăng doanh số bán hàng và mở rộng mạng lưới đối tác của các thành viên và khách mời.