Giới thiệu ban điều hành
BNI
Địa điểm: VIP Room - 07:15, 08/03/2023 - 07:20, 08/03/2023 (Asia/Ho_Chi_Minh) (5 phút)

Nguyễn Văn Dũng
Giám Đốc tại An Gia Hưng
Giám Đốc tại An Gia Hưng

Ban điều hành là nhóm các thành viên BNI được bầu chọn từ Giám đốc, Đại xứ & thành viên để quản lý hoạt động của chapter (Lãnh đạo Chapter) và hỗ trợ các thành viên trong chapter đạt được mục tiêu kinh doanh của họ. 

Ban điều hành BNI thường bao gồm các vị trí sau:

 1. Chủ Tịch Chapter: Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của chapter.
 2. Phó chủ tịch, Trưởng ban thành viên: Điều hành thay khi chủ tịch vắng mặt, Chịu trách nhiệm về việc quản lý và phát triển các thành viên trong chapter.
 3. Tổng thư ký: Quản lý và truyền thông thông tin trong chapter và đồng thời cũng là người quản lý quỹ, các khoản thu và chi của chapter.
 4. Trưởng ban Đào tạo: Chịu trách nhiệm phát triển và giáo dục các thành viên của Chapter về các kỹ năng và công cụ cần thiết để phát triển về kỹ năng networking và phát triển kinh doanh.
 5. Trưởng ban Điều phối khách mời: Trưởng ban Điều phối khách mời trong BNI là người đứng đầu trong ban Điều phối khách mời của một Chapter. Trưởng ban này có trách nhiệm tìm kiếm và mời các khách mời tiềm năng để tham dự buổi họp hàng tuần của Chapter.
 6. Trưởng ban Định hướng Chapter: Trưởng ban Định hướng thành viên trong BNI là người đứng đầu trong ban Định hướng của một Chapter. Trưởng ban này có trách nhiệm giúp các thành viên trong Chapter xác định mục tiêu và định hướng cho các hoạt động kinh doanh của họ.
 7. Trưởng ban Xây dựng Chapter: Trưởng ban Xây dựng Chapter trong BNI là người chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển Chapter để đạt được mục tiêu kinh doanh của các thành viên. Vai trò chính của trưởng ban Xây dựng Chapter là quản lý, hướng dẫn và đào tạo các thành viên về cách thức xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh.
 8. Trưởng ban Gắn kết thành viên:Trưởng ban Gắn kết thành viên trong BNI là người chịu trách nhiệm giúp các thành viên trong Chapter tăng cường mối quan hệ, tăng cường sự tin tưởng và sự gắn kết giữa các thành viên trong Chapter. Với vai trò quản lý các hoạt động của ban, trưởng ban Gắn kết thành viên giúp xây dựng một môi trường hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của các thành viên.
 9. Trưởng ban Mối quan hệ thành viên: Trưởng ban Mối quan hệ thành viên trong BNI là người chịu trách nhiệm quản lý và xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong Chapter. Với vai trò quản lý các hoạt động của ban, trưởng ban Mối quan hệ thành viên giúp các thành viên củng cố các mối quan hệ đã có và tạo ra các cơ hội mới để kết nối và phát triển mối quan hệ kinh doanh
 10. Trưởng ban Chất lượng thành viên: Trưởng ban Chất lượng thành viên trong BNI là người chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo chất lượng của các thành viên trong Chapter. Với vai trò này, trưởng ban Chất lượng thành viên sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến tuyển chọn, chấp nhận, đánh giá và quản lý thành viên trong Chapter
 11. Trưởng ban Đón tiếp khách mời: Trưởng ban Đón tiếp khách mời trong một Chapter BNI là người đảm nhiệm vai trò tiếp đón và giới thiệu với khách mời đến dự buổi họp hàng tuần. Vai trò của trưởng ban này là đảm bảo rằng khách mời được chào đón một cách chuyên nghiệp và thân thiện, giới thiệu về mục tiêu và hoạt động của Chapter cũng như giới thiệu các thành viên và sản phẩm, dịch vụ của họ đến khách mời.
 12. Trưởng ban Định hướng khách mời: Trưởng ban Định hướng khách mời trong một Chapter BNI là người đảm nhiệm vai trò giúp khách mời hiểu rõ hơn về mục tiêu, giá trị và hoạt động của Chapter. Vai trò của trưởng ban này là giúp khách mời có cái nhìn tổng quan về BNI, các thành viên trong Chapter, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp và cơ hội kinh doanh trong mạng lưới BNI.
 13. Trưởng ban Hỗ trợ khách mời: Trưởng ban Hỗ trợ khách mời trong một chapter BNI là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ khách mời tham gia vào hệ thống BNI

Giới thiệu ban điều hành trong buổi họp hàng tuần là bước quan trọng để giới thiệu các thành viên của ban điều hành cho toàn bộ cộng đồng BNI trong chapter, giúp các thành viên cảm thấy tin tưởng hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc với các thành viên của ban điều hành.