Tuần 408

Đăng ký đã đóng
Join us for this 24 hours Event

Every year we invite our community, partners and end-users to come and meet us! It's the ideal event to get together and present new features, roadmap of future versions, achievements of the software, workshops, training sessions, etc... This event is also an opportunity to showcase our partners' case studies, methodology or developments. Be there and see directly from the source the features of the new version!

Ngày & Giờ
Thứ Hai tháng 6 12, 2023
Bắt đầu -14:00 (UTC)
Thứ Ba tháng 6 13, 2023
Kết thúc -14:00 (UTC)
Địa điểm

CSJ Chapter

117 Thùy Vân, Thắng Tam
Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Việt Nam
info@csjchapter.com
Xem chỉ đường
Nhà Tổ chức

CSJ Chapter

info@csjchapter.com
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.